Komunálne voľby 2014
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Pondelok, 06 Október 2014 10:25
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Krasňanoch - 15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Krasňanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. Miroslav Bielka, Ing., 50 r., starosta, Krasňany 263, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Pavol Trnka, 42 r., živnostník, Krasňany 99, nezávislý kandidát

 

V Krasňanoch dňa 06.10.2014

Dana Zichová, predseda volebnej komisie

 


 


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch - 15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Krasňanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. Jana Adamíková, Ing., 26 r., SZČO, Krasňany 230, nezávislý kandidát
2. Peter Androvič, 44 r., skladník, Krasňany 149, SMER - sociálna demokracia
3. Ján Bielka, 47 r., technik, Krasňany 300, SIEŤ
4. František Cigánik, 32 r., SZČO, Krasňany 265, nezávislý kandidát
5. Eva Ferjancová, 38 r., školníčka, Krasňany 86, Slovenská národná strana
6. Branislav Gacho, 32 r., SZČO, Krasňany 383, nezávislý kandidát
7. Radoslav Krajčík, 46 r., vedúci skladu, Krasňany 71, nezávislý kandidát
8. Mária Rampašeková, 54 r., konateľka firmy, Krasňany 282, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Slavomír Rusnák, 52 r., technik, Krasňany 329, SIEŤ
10. Júlia Staníková, 38 r., kaderníčka, Krasňany 102, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Sidónia Stanková, Mgr., 44 r., učiteľka, Krasňany 151, Sloboda a Solidarita
12. Lenka Štefúnová Šamajová, 32 r., administratívna pracovníčka, Krasňany 241, SMER - sociálna demokracia
13. Darina Tavačová, 42 r., obchodná zástupkyňa, Krasňany 147, Slovenská národná strana
14. Jozef Trnka, 69 r., vodič, Krasňany 103, SMER - sociálna demokracia

 

V Krasňanoch dňa 06.10.2014

Dana Zichová, predseda volebnej komisie

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!