Úradná tabuľa obce Krasňany 2018
Piatok, 05 Január 2018 11:13
Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemku parc. č. 886/9 CKN.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (552.96 Kb)
Vyvesené: 17.01.2018,     Zvesené: 01.02.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Obec Krasňany, ako dotknutá obec v zmysle § 7 ods. 7 zákona 24/2006 informuje o rozhodnutí zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja".
Vyvesené: 08.01.2018,     Zvesené: 23.01.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik".
Vyvesené: 05.01.2018,     Zvesené: 22.01.2018
Posledná úprava Štvrtok, 18 Január 2018 08:33
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!