Úradná tabuľa obce Krasňany - 2017
Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.10.2017.
Vyvesené: 13.10.2017,   zvesené: 23.10.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.10.2017.
Vyvesené: 10.10.2017,   zvesené: 25.10.2017

Verejná vyhláška - VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Dokument na stiahnutie:  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov   (1.11 Mb)
Vyvesené: 28.09.2017,   zvesené: 

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta) 
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.10.2017.
Vyvesené: 02.10.2017,   zvesené: 17.10.2017 

VZN 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
 
Dokument na stiahnutie:    VZN 2/2017   (162.82 Kb) 
Vyvesené: 22.09.2017,   zvesené:  

VZN 3/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany
Dokumenty na stiahnutie:
Vyvesené: 22.09.2017,   zvesené: 

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.10.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (548.72 Kb)
Vyvesené: 25.09.2017,   zvesené:   10.10.2017

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy, parkovisko, pripojenie na miestnu komunikáciu" na pozemkoch parc. č. 151 CKN v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (1.14 Mb)
Vyvesené: 22.09.2017,   zvesené:  

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.08.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (211.75 Kb)
Vyvesené: 11.09.2017,   zvesené:   26.09.2017

NÁVRH VZN 3/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany
Dokument na stiahnutie:   VZN 3/2017 NÁVRH   (208.79 Kb)
Vyvesené: 04.09.2017,   zvesené:  21.09.2017

NÁVRH VZN 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
Dokument na stiahnutie:    VZN 2/2017 NÁVRH   (162.87 Kb)
Vyvesené: 28.08.2017,   zvesené:  21.09.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 12.09.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (221.86 Kb)
Vyvesené: 28.08.2017,   zvesené:  12.09.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAJLO KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.08.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (232.03 Kb)
Vyvesené: 14.08.2017,   zvesené:  29.08.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.08.2017.
Vyvesené: 02.08.2017,   zvesené:  17.08.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 16.08.2017.
Vyvesené: 01.08.2017,   zvesené:  16.08.2017

Stavebné povolenie
námenieOznámenieStavebné povolenie
Stavebné povolenie na stavbu - "Reklamný pútač obojstranný (billboard)"  na pozemku CKN 664/24 v k.ú. Krasňany pre stavebníka ZVAROKOV, s.r.o., Stráža 96, 013 04.Dokument na stiahnutie:   Stavebné povolenie   (1.86 Mb) Vyvesené: 31.07.2017,   zvesené:  15.08.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu  v Krasňanoch  na návrh  vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. zrušila dňom
31.07.2017 trvalý pobyt Jana Ciganiková,  nar. 02.01.1983
Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
Vyvesené: 31.07.2017,   zvesené:  15.08.2017

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielkyV zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 11.08.2017.
Vyvesené: 27.07.2017,   zvesené:  11.08.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.07.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (295.28 Kb)
Vyvesené: 10.07.2017,   zvesené:  25.07.2017


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.25 Mb)
Vyvesené: 30.06.2017,   zvesené:  17.07.2017

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republikya registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.07.2017.
Vyvesené: 22.06.2017,   zvesené:  07.07.2017


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (315.87 Kb)
Vyvesené: 19.06.2017,   zvesené:   04.07.2017

Verejná vyhláška - náhrada za užívanie poľovného revíru
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška    (349.44 Kb)
Vyvesené:
19.06.2017
,   zvesené:   27.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta IVAN STRAŽOVEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 26.06.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (287.07 Kb)
Vyvesené: 16.06.2017,   zvesené:  26.06.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (1.93 Mb)
Vyvesené:
 01.06.2017
,   zvesené:   16.06.2017
Ponuka predaja pozemku EKN parc. č. 1368/15 v k.ú. Varín
Dokument na stiahnutie:   Ponuka predaja pozemku  (126,26 Kb)
Vyvesené: 29.05.2017,   zvesené:   21.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 09.06.2017.
Vyvesené: 25.05.2017,   zvesené:  09.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.06.2017.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (333.55 Kb)
Vyvesené: 23.05.2017,   zvesené:  07.06.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (980.27 Kb)
Vyvesené: 22.05.2017,   zvesené:  06.06.2017


Záverečný účet obce Krasňany za rok 2016 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet - NÁVRH   (373.88 Kb)
Vyvesené: 15.05.2017,   zvesené:  
Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO KATRINEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 30.05.2017.
Vyvesené: 15.05.2017,   zvesené:  30.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 12.05.2017.
Vyvesené: 27.04.2017,   zvesené:  12.05.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (785.92 Kb)
Vyvesené: 26.04.2017,   zvesené:  11.05.2017

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (853.63 Kb)
Vyvesené: 19.04.2017,   zvesené:  04.05.2017

Verejná vyhláška  o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (318.64 Kb)
Vyvesené: 19.04.2017,   zvesené:  04.05.2017

Výzva - údržba pod elektrickými vedeniami sústavy 22 KW
Dokument na stiahnutie:   Výzva   (1.39 Mb)
Vyvesené: 05.04.2017,   zvesené:  20.04.2017

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 18.04.2017.
Vyvesené: 31.03.2017,   zvesené:  18.04.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.04.2017.

Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (318.68 Kb)
Vyvesené: 24.03.2017,   zvesené:  10.04.2017


ÚPN-O Varín, návrh - rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Dokument na stiahnutie:  ÚPN-O Varín, návrh - rozsah hodnotenia   (1.43 Mb)
Vyvesené: 17.03.2017,   zvesené:  31.03.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 31.03.2017.

Dokument na stiahnutie:    Oznámenie o uložení zásielky    (301.04 Kb)
Vyvesené: 16.03.2017,   zvesené:  31.03.2017

Záverečné stanovisko - "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".
Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie, nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Dokument na stiahnutie:   Záverečné stanovisko IDS ŽSK    (703.57 Kb)
Vyvesené: 13.03.2017,   zvesené:  28.03.2017

Verejná vyhláška  o oznámení miesta uloženia písomnosti

Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (460.07 Kb)
Vyvesené: 23.02.2017,   zvesené:  10.03.2017

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.03.2017.
Vyvesené: 23.02.2017,   zvesené:  10.03.2017

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 21.02.2017.
Vyvesené: 06.02.2017,   zvesené:  21.02.2017

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 21.02.2017.
Vyvesené: 06.02.2017,   zvesené:  21.02.2017

Rozhodnutie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie rozhodnutia k strategickému dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 - 2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)".

Dokument na stiahnutie:   Rozhodnutie    (439.16 Kb)
Vyvesené: 02.02.2017,   zvesené:  17.02.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Krasňanoch na návrh vlasníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.Z. zrušila dňom 31.01.2017 trvalý pobyt: Pavol Tavač, nar. 05.05.1956. Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.

Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o zrušení TP   (154.38 Kb)
Vyvesené:
01.02.2017,   zvesené:  16.02.2017

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta IVAN STRAŽOVEC, ktorú si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.02.2017.
Vyvesené: 27.01.2017,   zvesené:  10.02.2017

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Spoločný obecný úrad Varín zaslal na zverejnenie oznámenie o začatí
kolaudačného konania na stavbu "Krasňany - Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV Vítek" na pozemkoch parc. č. ... líniová stavba k.ú. Krasňany, časť Medze. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa  14.02.2017 o 10:00 hod., so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, I. poschodie.
Dokument na stiahnutie:
   Oznámenie o začatí kolaudačného konania   (1.41 Mb)
Vyvesené: 17.01.2017,   zvesené:  01.02.2017

Oznámenie o uložení zásielky (Slovenská pošta)
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.01.2017.

Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky   (572.95 Kb)
Vyvesené: 02.01.2017,   zvesené:  17.01.2017
Posledná úprava Piatok, 13 Október 2017 18:46
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!