Úradná tabuľa obce Krasňany 2019
Pondelok, 28 Január 2019 13:34
Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.06.2019.
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Vyvesené:  23.05.2019,   zvesené: 

Záverečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018 - NÁVRH   (469.68 Kb)
Vyvesené:   20.05.2019,  zvesené:  

Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 2 k VZN 1/2011  (132.36 Kb)
Vyvesené:   26.04.2019,  zvesené: 

Obecné poplatky
Dokument na stiahnutie:   Obecné poplatky  (153.93 Kb)
Vyvesené:   26.04.2019,  zvesené:  
NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dávame do pozornosti NÁVRH Dodatku č. 2 k VZN 1/2011.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 2 najneskôr do 24. apríla 2019:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Vyvesené:   10.04.2019,  zvesené:   25.04.2019

NÁVRH - Obecné poplatky
Dávame do pozornosti NÁVRH Obecných poplatkov.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Obecných poplatkov najneskôr do 24. apríla 2019:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Obecné poplatky   (283.28 Kb)
Vyvesené:   10.04.2019,  zvesené:  25.04.2019

Posledná úprava Štvrtok, 23 Máj 2019 11:58
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!