Materská škola
Motto:
"Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať po celý život."

(J.A. Komenský)

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky: 1-4 roky
Forma výchovy a vzdelávanie: celodenná forma výchovy a vzdelávania
Vyučovací jazyk: slovenský
Názov ŠkVP: Zvedavá Krasolienka
Počet tried: 3
Počet detí:  58
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: materská škola: 3, školská jedáleň: 5
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel. kontakt: 041 / 5692 169

I. trieda "Slniečková": PaedDr. Svetoslava Blahušiaková - zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ,    Dagmar Šupejová
II. trieda "Sovičková":  Mgr. Lucia Čepe Vaščurová, RNDr. Michaela Chorvatovičová
III. trieda "Lienková":  Mgr. Lenka Mazáňová, PaedDr. Anna Trnková


I_Slnieckova    II_Sovickova      III_Lienkova
Zameranie MŠ:
  • tradície a zvyky terchovského regiónu prostredníctvom hudby, výtvarného umenia, ľudových remesiel,
  • zdravá výživa, zdravý životný štýl,
  • enviromentálna výchova,
  • Lego Education.

Krúžky: 
Oboznamovanie s cudzím jazykom – AJ
Spolupráca  s rodičovskou verejnosťou, ZŠ Krasňany, obecnou knižnicou, hasičmi, políciou, centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, logopedičkou, Úniou nevidiacich, NP MF Varín
 
AKTIVITY:
Jeseň
 „Bezpečne na ceste“ – pravidlá chodca na dopravnom ihrisku
 „Ježkové jabĺčka“ – výstava odrôd jabĺk
 „Gaštanko a jeho kamaráti,“ Kamaráti z ovocia a zeleniny,“ Veselé tekvičky“
„Babka, dedko, poďte k nám, pesničku Vám zaspievam.“
„Rozlúčka s pani jeseňou“
„Náš dvor, náš kamarát“
 „Deň MŠ“ – zábavné dopoludnie pre deti
„Zázrivské vojky“
Divadelné predstavenia

Zima:
 „Mikuláš, poď už medzi nás“
„Vianočná tržnica“
„Vianoce už prišli, všetci sme sa zišli“ – besiedka
„Snehuliačik biely pán“
„Zimná športová olympiáda“
„O sýkorke Milke“
„Čo robia zvieratá v zime“
„Fašiangový karneval“
„Snehuliačik legáčik“
Pohybovo – relaxačné popoludnie
Putovanie za ľudovou piesňou

Jar: 
 „Kniha je môj kamarát“
„Dnes k nám príde divadlo“ – divadelné predstavenie
„Čítajú nám prváci“
„Morena, Morena“
„Maľované vajíčko“ – veľkonočné zvyky a tradície
„Vodný kolotoč“
„Náš strom“
„Keď je krajina znečistená“
„Hospodársky dvor gazdu Ferka“
„Jar na hospodárskom dvore“ – koncert
„Máj, máj, máj zelený“ – stavanie mája
„Horí, horí idú hasiči“
„Srdiečko pre mamičku“
„Mama, oco cvičme spolu“
„Tajomstvo lesa“
„Príbehy medvedice Fatra“
„Ryba sem, rybka tam“
 
Leto:
„Letná športová olympiáda“
„Cesta rozprávkovým lesom“
„Hádž, skáč, bež“- spoločné športové hry so ZŠ
„Zázračná krajina“ – koncert
„Farebný chodník“
Výlet na panorámu
„Jánošíkove dukátiky“- výlet do Terchovej
„Rozlúčka s predškolákmi“ – zatvára sa školská brána
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!