Dokončenie chodníkov pre peších
Súbežne s cestou II/583 v smere Krasňany – Terchová bol dokončený chodník k firme Aluma ČS, s.r.o. a v smere od kaplnky k cintorínu bol vybudovaný nový chodník.
 
Rozvoj vidieckych aktivít prostredníctvom rekonštrukcie budovy Domu kultúry – stavebné úpravy
V mesiaci júl 2010 bola dokončená rekonštrukcia budovy Domu kultúry – rekonštrukcia priestorov Obecného úradu, knižnice, spoločenskej miestnosti, vybudovanie klubu seniorov, výmena okien, dverí, výmena strešnej krytiny, zateplenie budovy a ostatné drobné stavebné úpravy.
 
Športový areál
I. etapa – dobudovanie šatní a tribúny. Predpoklad ukončenia stavby máj 2011.
Projekt na detské ihriská pred futbalovým ihriskom v hodnote 40 000,- € sa v súčasnosti pripravuje. Predpokladaný termín výstavby apríl 2011.
II. etapa športového areálu – tenisové kurty a pomocné ihrisko s asfaltovou dráhou pre korčuliarov. PD sa pripravuje cez eurofondy. Rok realizácie 2012.
  • Image folder specified does not exist!
  •  
 
Miestne komunikácie
V lokalite „Na Huboč" a „Na Rudné" boli miestne komunikácie spevnené makadamom a bol položený asfaltový koberec.
 
Rekonštrukcia križovatky
V auguste a septembri 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia križovatky a stavebné úpravy existujúcej stavby, rekonštrukcia vozovky MK, rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a ostatných stavebných úprav.
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 6 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!