Podpora športu v obci Krasňany
Projekt Podpora a rozvoj športu v obci Krasňany bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu športu v obci a vytvoriť nové možnosti trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Projekt zahŕňa dve aktivity: zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového klubu a nákup fitness strojov do posilňovne.
Ďalšie informácie...
 
Stavebné úpravy - 2. nadzemné podlažie - Základná škola Krasňany
Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila dňa 22.03.2016 výzvu na predloženie žiadosti v grantovom programe Rozvoj obcí. Cieľom programu bolo zlepšiť prostredie a kvalitu života vo vybraných obciach.
Ďalšie informácie...
 
Outdoorové ihrisko
Nakoľko projekt na outdoorové ihrisko bol vypracovaný, no firma s ktorou sme spolupracovali pri stavbe detského ihriska mala pre nás vysokú cenu, obec dňa 10. marca 2016 podala výzvu na prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Outdoorové ihrisko".
Oslovené boli 3 firmy, ktoré mali najlepšie hodnotenia v rámci uvedeného predmetu zákazky:
Ďalšie informácie...
 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany
Utorok, 05 Január 2016 21:00
Názov projektu:  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany
Kód projektu:  25120220546
Kód výzvy:  KaHR-22VS-1501
Ďalšie informácie...
 
Školská jedáleň - nábytkové vybavenie
Na základe kontroly z hygieny školskej kuchyne vyplynulo, že je nutné zabezpečiť nové pracovné stoly, nakoľko tie staré už nespĺňali hygienické parametre. Zákazka sa zadala cez elektronické trhovisko a dňa 24.07.2015 bol vyselektovaný dodávateľ s najnižšou cenou: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 2 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!