Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli športového ihriska
Projekt bol financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, podopatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 LEADER v miestnej akčnej skupine: OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".
Ďalšie informácie...
 
Dom smútku Krasňany - stavebné úpravy
V rámci projektu „Dom smútku Krasňany – stavebné úpravy" prebehla v septembri a októbri 2011 rekonštrukcia domu smútku. Bola opravená strecha, vymenená strešná krytina, opravené omietky a maľba interiéru a opravené vonkajšie omietky.
Ďalšie informácie...
 
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny SR pre rok 2011 (PRK IMP 2011). Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraných 200 obcí, medzi nimi  aj naša obec.
Ďalšie informácie...
 
Dom smútku
Na budove Domu smútku sme prekryli zatekajúcu strechu a zároveň bol vybudovaný prístrešok pri vstupe do Domu smútku.
 
Dokončenie chodníkov pre peších
Súbežne s cestou II/583 v smere Krasňany – Terchová bol dokončený chodník k firme Aluma ČS, s.r.o. a v smere od kaplnky k cintorínu bol vybudovaný nový chodník.
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 5 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!