Prevencia kriminality v obci Krasňany
Streda, 07 Február 2018 13:06
V decembri 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.
Názov projektu "Prevencia kriminality v obci Krasňany".
Žiadali sme dotáciu 11 200,- €
Celková suma projektu s DPH 14 000,- €.
Zámerom projektu bolo vybudovanie siete farebných pevných kamier v počte 12 kusov na najviac exponovaných miestach.
Ciele projektu:
Projekt "Prevencia kriminality v obci Krasňany" vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce Krasňany. Realizácia projektu vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku občcných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce.
Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania vytypovaných exponovaných lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození v rámci potenciálneho ohrozenia vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov.

Na základe zverejnených výsledkov Výzvy RVPK na rok 2018 naša žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt "Prevencia kriminality v obci Krasňany" bola schválená.
Suma schválenej dotácie je  5 000,00 €.
Posledná úprava Piatok, 09 November 2018 10:23
 


otazka
kalendar_krasnany
 
logo_IROP_www_m

logo_Interreg_PL-SK

           
PARTNERI OBCE         

   logo_KMS

  euroregion

   logo_MAS_TD
  logo_Zdruzenie_obci_MTD
 
 logo_MY_ZN_medialny_partner_Krasnany

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!