Oprava spevnených plôch
Štvrtok, 06 September 2018 10:43
Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BULDING, s.r.o., Žilina.
Ďalšie informácie...
 
Oprava mosta na miestnej komunikácii ponad vodný tok v obci Krasňany
Streda, 05 September 2018 10:41
Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.
Ďalšie informácie...
 
Most cez Kúrsky potok v oblasti "Do potoka Končie" v mieste jestvujúceho mosta
Streda, 05 September 2018 10:02
Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.
Ďalšie informácie...
 
Podpora športu v obci Krasňany
Projekt Podpora a rozvoj športu v obci Krasňany bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu športu v obci a vytvoriť nové možnosti trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Projekt zahŕňa dve aktivity: zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového klubu a nákup fitness strojov do posilňovne.
Ďalšie informácie...
 
Školská jedáleň - nábytkové vybavenie
Na základe kontroly z hygieny školskej kuchyne vyplynulo, že je nutné zabezpečiť nové pracovné stoly, nakoľko tie staré už nespĺňali hygienické parametre. Zákazka sa zadala cez elektronické trhovisko a dňa 24.07.2015 bol vyselektovaný dodávateľ s najnižšou cenou: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123456ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 6

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!