Výzva na predloženie cenovej ponuky
Pondelok, 20 August 2018 11:50
Názov zákazky: Oplotenie areálu - práce

Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 27.08.2018 do 10:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie:  Výzva na predloženie cenovej ponuky   (29.94 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!