Profil verejného obstarávateľa
Obec Krasňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneneí neskorších predpisov.
V zmysle §22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Krasňany na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Oficiálny názov: Obec Krasňany
Adresa: Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Bielka - starosta obce
Mobil:
+421 911 265 410
Telefón: +421 41 5692 381
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Internetová adresa: www.obeckrasnany.sk
IČO: 00321401
DIČO: 2020677538
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0210896001/5600
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 16 November 2017 20:12
Názov zákazky: Športové vybavenie
Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie informácie...
 
ZŠ Krasňany - maliarske práce a práce naviac pri rekonštrukcii sociálnych zariadení
Pondelok, 24 Február 2014 10:16
 
Viacúčelový športový areál Krasňany - tribúna, šatne: Strecha - bleskozvod
Streda, 23 Október 2013 08:54
 
Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany
Utorok, 24 September 2013 09:23
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!