Profil verejného obstarávateľa
Obec Krasňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneneí neskorších predpisov.
V zmysle §22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Krasňany na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Oficiálny názov: Obec Krasňany
Adresa: Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Bielka - starosta obce
Mobil:
+421 911 265 410
Telefón: +421 41 5692 381
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Internetová adresa: www.obeckrasnany.sk
IČO: 00321401
DIČO: 2020677538
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK88 5600 0000 0002 1089 6001
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Malotraktor s vozíkom
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 22 Marec 2018 10:59
Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sieti
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 22 Marec 2018 10:44
Názov zákazky: Prenosné pódium
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Štvrtok, 22 Marec 2018 11:03
Názov zákazky: Krasňany - potrubie DN 500
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch123ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 3

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!