Komunálne voľby 10.11.2018
Nedeľa, 11 November 2018 00:40
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Ďalšie informácie...
 
Kohézny fond - nové kompostéry v našej obci
Združenie   obcí   Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.
Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD.
Ďalšie informácie...
 
Hlásenia obecného rozhlasu
09.11.2018
  • Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany oznamuje, že opätovne zahajuje ambulantný predaj mlieka a mliečnych výrobkov každý týždeň v pondelok a vo štvrtok od 11:25 do 12:00 hod. pri požiarnej zbrojnici v Krasňanoch.
08.11.2018
  • Oznamujeme záujemcom o kompostéry, že tieto si môžu prevziať od dnešného dňa na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín. Kompostéry sú prideľované na podpis občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a majú zaplatený poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností.
Ďalšie informácie...
 
Úcta k starším - 24.10.2018
Pondelok, 29 Október 2018 13:38
DSC_0180
KDE JE VIERA, TAM JE LÁSKA.
KDE JE LÁSKA, TAM JE POKOJ.
KDE JE POKOJ, TAM JE POŹEHNANIE.
KDE JE POŹEHNANIE, TAM JE BOH.
KDE JE BOH, TAM NIE JE NÚDZA.
Ďalšie informácie...
 
Kompostovanie a možnosti využitia biologického odpadu zo záhrad
Pondelok, 08 Október 2018 11:08
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo pre verejnosť informačné letáky o tom,
Ďalšie informácie...
 
Zber použitého oleja z domácností
Štvrtok, 22 Marec 2018 11:20
oleje_2Naša obec sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.
Cieľom tohto  zberu je zapojiť všetkých občanov do ekologicko – recyklačného projektu s názvom „Každá kvapka sa počíta“.
Ďalšie informácie...
 
Oznam pre obyvateľov časti Kút
Žiadame občanov bývajúcich v časti Kút,
Posledná úprava Nedeľa, 11 November 2018 21:12
Ďalšie informácie...
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!