Účasť poslancov na zasadnutiach OZ
Utorok, 11 December 2018 18:42
 
ROK 2018, 2019
poslanci
OZ
Branislav
Gacho
František
 Hliník 
František
Cigánik
Eva
Ferjancová
Mgr. Sidónia
Stanková
Bc. Andrej
 Kubala
Bc. Katarína
Palajová
Bc. Miroslav
Bielka
Lýdia
Cigániková
3.
31.01.2019
P P P P P P P P P
2.
14.12.2018
P P P P P P P P P
ust.
10.12.2018

P P
P
P
P
P
P
P
P
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!