Hlásenia obecného rozhlasu
15.01.2018
 • Redakcia Žilinska hľadá kolportéra v Krasňanoch na roznášanie novín cez víkendy. Odmena je 7,30 € týždenne. V prípade záujmu volajte na tel č. 0905 423 329 alebo sa môžete osobne informovať v redakcii Žilinska v Dome techniky na ulici Vysokoškolákov v Žiline.
24.11.2017
 • Pri cintoríne sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť v Základnej škole Krasňany.
21.11.2017
 • Roľnícke družstvo Terchová bude vyplácať nájom za pôdu dňa 22.11.2017 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
15.11.2017
 • Redakcia Žilinska hľadá kolportéra v Krasňanoch na roznášanie novín cez víkendy. V prípade záujmu volajte na tel č. 0905 423 329 alebo sa môžete osobne informovať v redakcii Žilinska v Dome techniky na ulici Vysokoškolákov v Žiline.
06.07.2017
 • PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH: Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti krádeží a podvodov spáchaných na senioroch, obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:
  - Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
  - Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou - podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
  - Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
  - Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
  - Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje
  finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
  - Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
  - Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

  Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.
  V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!