Demografické údaje za rok 2017
Štvrtok, 18 Január 2018 16:54
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2017:     1384

nad 15 rokov:    1121
do 15 rokov:       263
priemerný vek:     36,45 r.

Deti (do 15 rokov):   263
dievčatá:   137
chlapci:     126

Mládež (od 15 do 18 rokov):   46
dievčatá:    24
chlapci:      22

Dospelí:   1075
ženy:      528
muži:      547

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

K trvalému pobytu prihlásených:     50 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      21 občanov

Narodených:     19

Zomrelých:        8

Celkový prírastok obyvateľov:            40

Počet uzatvorených manželstiev:       9


 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!