Demografické údaje za rok 2016
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2016:     1343

nad 15 rokov:    1099
do 15 rokov:       244
priemerný vek:     36,35 r.

Deti (do 15 rokov):   244
dievčatá:   129
chlapci:     115

Mládež (od 15 do 18 rokov):   50
dievčatá:    25
chlapci:      25

Dospelí:   1049
ženy:      515
muži:      534

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

K trvalému pobytu prihlásených:     28 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      20 občanov

Narodených:     17

Zomrelých:        11

Celkový prírastok obyvateľov:            14

Počet uzatvorených manželstiev:      14

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!