Demografické údaje za rok 2015
Piatok, 22 Január 2016 22:48
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2015:     1330
nad 15 rokov:   1087
do 15 rokov:       243
priemerný vek:     36,16 r.

Deti (do 15 rokov):   243
dievčatá:   131
chlapci:     112

Mládež (od 15 do 18 rokov):   59
dievčatá:   25
chlapci:      34

Dospelí:   1028
ženy:     513
muži:      515

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

K trvalému pobytu prihlásených:     34 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      22 občanov

Narodených:     21

Zomrelých:        7

Celkový prírastok obyvateľov:            26

Počet uzatvorených manželstiev:      10

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!