Demografické údaje za rok 2012
Utorok, 29 Január 2013 11:00
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2012:  1275
z toho nad 15 rokov:   1035
              do 15 rokov:     240
priemerný vek:                35,53 r.

Deti (do 15 rokov):   240

dievčatá:   124
chlapci:     116

Mládež (od 15 do 18 rokov)
:   53
dievčatá:  22
chlapci:    31

Dospelí:   982
ženy:     496
muži:    486

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

K trvalému pobytu prihlásených:    6 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:   16 občanov

Narodených:  18

Zomrelých:     10

Celkový úbytok obyvateľov:              2

Počet uzatvorených manželstiev:    8
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!