Demografické údaje za rok 2018
Piatok, 18 Január 2019 12:59
Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2018:     1443

nad 15 rokov:    1159
do 15 rokov:        284
priemerný vek:     36,39 r.

Deti (do 15 rokov):   284
dievčatá:   147
chlapci:     137

Mládež (od 15 do 18 rokov):   38
dievčatá:    23
chlapci:      15

Dospelí:   1121
ženy:      549
muži:      572

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

K trvalému pobytu prihlásených:     74 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených:      26 občanov

Narodených:     18

Zomrelých:         8

Celkový prírastok obyvateľov:            58

Počet uzatvorených manželstiev:       17

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!