Preskúšanie sirény 2015
Podľa ustanovaenia § 3a ods. 4 zákona  č. 42/1994 Z. z., MV SR stanovilo termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2015 v nasledovných dňoch:

09.01. 13.02. 13.03. 10.04. 15.05. 12.06. 10.07. 14.08. 11.09. 09.10. 13.11. 11.12.

Čas preskúšania: v stanovený deň o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!