PL - SK 2007 - 2013
Spoločné kultúrne iniciatívy obce Strumieň, obce Dolný Hričov a obce Krasňany
Štvrtok, 01 August 2013 21:24

PL-SK_2007-2013 euroregion_beskydy unia_europejskaSpoločné kultúrne iniciatívy obce Strumień, obce Dolný Hričov a obce Krasňany.

Obec Strumień, obec Dolný Hričov a obec Krasňany budú spoločne realizovať projekt s názvom „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí" podaného na spolufinancovanie v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Žiadateľom je obec Strumień, partnermi zo slovenskej strany sú obce Dolný Hričov a Krasňany. Hlavným predpokladom projektu je podporenie kultúrnych, hudobných a kulinárskych tradícií v poľsko-slovenskom pohraničí.

V rámci projektu sa budú o. i. konať spoločné kulinárske podujatia, súťaž veľkonočných jedál. Prvou udalosťou v rámci projektu bude divadelné predstavenie v decembri t. r. pripravené žiakmi Gimnazja Powstańców Śląskich w Strumieni (Gymnázia sliezskych povstalcov v Strumieni), ktoré bolo pripravované pol roka.

Realizácia projektu je naplánovaná od júla 2013 do júna 2014.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!