Upozornenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy proti burinám
Obvodný pozemkový úrad v Žiline zaslal upozornenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy pri burinám.

Dokument na stiahnutie v PDF:  Upozornenie  (259.91 Kb)
 
SODB 2011 - výsledky za obec Krasňany
sodb2011Samotné sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 prebiehalo od 13. mája do 6. júna 2011. V obci Krasňany boli vytvorené 3 sčítacie obvody, v ktorých pracovali 3 sčítací komisári. Obecný úrad sčítanie ukončil odovzdaním sčítacích materiálov na ŠÚ v Žiline dňa 9. júna 2011.
Na SODB 2011 bola v obci vytvorená komisia, ktorá riadila a usmerňovala celé sčítanie. V rámci komisie pracoval aj gestor sčítania, ktorý bol poverený starostom obce a zodpovedal za celý priebeh sčítania.
Ďalšie informácie...
 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB 2011
sodb2011
Sčítanie je nastaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Ďalšie informácie...
 
Kia English Daily Camp 2011 - Indiánsky deň
Tlačová správa spoločnosti Kia Motors Slovakia o pobyte detí v letnom vzdelávacom kempe.

Indiánsky deň pre deti v Kia Motors Slovakia

• Mládež okolitých obcí sa vzdeláva v rámci projektu Kia English Daily Camp 2011
• Závod pomáha účastníkom denného letného tábora zdokonaľovať svoje jazykové a počítačové zručnosti
• Kia zorganizovala letný tábor pre viac ako 100 mládežníkov
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 7 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!