Nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiarov
Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich rozšírenie. Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.
Ďalšie informácie...
 
Separujeme odpad
123456Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my ľudia, sa stáva neúnosným.
Ďalšie informácie...
 
Upozornenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy proti burinám
Obvodný pozemkový úrad v Žiline zaslal upozornenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy pri burinám.

Dokument na stiahnutie v PDF:  Upozornenie  (259.91 Kb)
 
SODB 2011 - výsledky za obec Krasňany
sodb2011Samotné sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 prebiehalo od 13. mája do 6. júna 2011. V obci Krasňany boli vytvorené 3 sčítacie obvody, v ktorých pracovali 3 sčítací komisári. Obecný úrad sčítanie ukončil odovzdaním sčítacích materiálov na ŠÚ v Žiline dňa 9. júna 2011.
Na SODB 2011 bola v obci vytvorená komisia, ktorá riadila a usmerňovala celé sčítanie. V rámci komisie pracoval aj gestor sčítania, ktorý bol poverený starostom obce a zodpovedal za celý priebeh sčítania.
Ďalšie informácie...
 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB 2011
sodb2011
Sčítanie je nastaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Ďalšie informácie...
 
Kia English Daily Camp 2011 - Indiánsky deň
Tlačová správa spoločnosti Kia Motors Slovakia o pobyte detí v letnom vzdelávacom kempe.

Indiánsky deň pre deti v Kia Motors Slovakia

• Mládež okolitých obcí sa vzdeláva v rámci projektu Kia English Daily Camp 2011
• Závod pomáha účastníkom denného letného tábora zdokonaľovať svoje jazykové a počítačové zručnosti
• Kia zorganizovala letný tábor pre viac ako 100 mládežníkov
Ďalšie informácie...
 
Oznam pre obyvateľov časti Kút
Žiadame občanov bývajúcich v časti Kút,
Posledná úprava Utorok, 23 Apríl 2019 11:44
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 7 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!