OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina na Agrokomplexe 2012
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, ktorého je naša obec členom sa v dňoch 23. - 26. augusta 2012 zúčastnilo na 39. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra 2012.
Ďalšie informácie...
 
KIA podporuje rozvoj okolitých obcí
Spoločnosť Kia Motors Slovakia vydala tlačovú správu "Kia podporuje rozvoj okolitých obcí". Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporí 8 projektov a celkovo prerozdelí 45 000,- Eur.
Ďalšie informácie...
 
Rozhodnutie OÚŽP v Žiline
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe zámeru "DREI-METAL - výkup druhotných surovín" vydal po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na správne triedenie odpadov
Pondelok, 01 Júl 2013 08:39
Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave,
Ďalšie informácie...
 
Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Ďalšie informácie...
 
Vandalizmus v obci
Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský problém a nevyhýba sa ani našej obci. Vandali páchajú protizákonnú činnosť predovšetkým vo večerných a nočných hodinách.
Ďalšie informácie...
 
Zberná nádoba na textil
Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha celoročný zber nadbytočného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. Na tento účel je za obecným úradom umiestnená špeciálna zberná nádoba, do ktorej môžete vložiť použitý, ale zachovalý textil, oblečenie, obuv a hračky, ktoré môžu byť následne použité. Odovzdaný materiál musí byť primerane čistý a zabalený.
Ďalšie informácie...
 
Separujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina - článok o projekte
Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

 

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina:
Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov
Mikroregiónu Terchovská dolina

 

Každý z nás ročne „vyrobí" takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 6 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!