Rozhodnutie OÚŽP v Žiline
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe zámeru "DREI-METAL - výkup druhotných surovín" vydal po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na správne triedenie odpadov
Pondelok, 01 Júl 2013 08:39
Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave,
Ďalšie informácie...
 
Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Ďalšie informácie...
 
Vandalizmus v obci
Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský problém a nevyhýba sa ani našej obci. Vandali páchajú protizákonnú činnosť predovšetkým vo večerných a nočných hodinách.
Ďalšie informácie...
 
Zberná nádoba na textil
Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha celoročný zber nadbytočného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. Na tento účel je za obecným úradom umiestnená špeciálna zberná nádoba, do ktorej môžete vložiť použitý, ale zachovalý textil, oblečenie, obuv a hračky, ktoré môžu byť následne použité. Odovzdaný materiál musí byť primerane čistý a zabalený.
Ďalšie informácie...
 
Separujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina - článok o projekte
Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

 

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina:
Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov
Mikroregiónu Terchovská dolina

 

Každý z nás ročne „vyrobí" takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť.
Ďalšie informácie...
 
Nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiarov
Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich rozšírenie. Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.
Ďalšie informácie...
 
Separujeme odpad
123456Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my ľudia, sa stáva neúnosným.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 6 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!