VZN obce Krasňany č. 1/2014
Pondelok, 29 September 2014 08:51
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 26.09.2014, Uznesením č. 61/2014, bod 7 schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2014
Ďalšie informácie...
 
SEVAK, a.s., Žilina - upozornenie
Štvrtok, 10 Apríl 2014 20:08
SEVAK, a.s. Žilina nás požiadal o zverejnenie nasledovného upozornenia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina ako prevádzkovateľ verejného vodovodu si dovoľuje upozorniť svojich odberateľov na pokútne praktiky zástupcov predajných spoločností, ktorí ponúkajú občanom zdarma tzv. službu kontroly kvality pitnej vody zo studní i z verejného vodovodu s následnou ponukou kúpy ich zariadení na úpravu vody.
Ďalšie informácie...
 
SSE, a.s., Žilina - upozornenie
Štvrtok, 06 Február 2014 12:34
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina nás požiadala o spoluprácu pri informovaní občanov našej obce v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami od svojich zákazníkov, ktoré sa týkajú konania niektorých podomových predajcov elektriny.
Ďalšie informácie...
 
Zmena ordinačných hodín
Vo Varíne v Zdravotnom stredisku bola otvorená Gynekologická a ultrazvuková ambulancia, ktorá sa nachádza na I. poschodí Zdravotného strediska, v ktorej pracuje MUDr. Miroslav Tavač.
Ďalšie informácie...
 
SSE - Distribúcia, a.s. - Oznámenie
Štvrtok, 30 Január 2014 10:39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce. Je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je potrebné vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Ďalšie informácie...
 
Kalendár podujatí 2014 na území MAS Terchovská dolina
Štvrtok, 30 Január 2014 09:03
kalendar_2014Kancelária OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" pripravila prehľad podujatí na území miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina.
Zmena programov a podujatí je vyhradená. Jeho aktualizáciu odporúčame sledovať na www.mas-td.sk.
Ďalšie informácie...
 
Harmonogram vývozu plastov a skla pre rok 2014
Streda, 08 Január 2014 10:38
Termíny vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu pre rok 2014 v obci Krasňany:
Ďalšie informácie...
 
Oznam SPP - distribúcia
Štvrtok, 21 November 2013 11:03
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., nás oslovila s ponukou vzájomnej spolupráce smerom k občanom. V prílohe nájdete informačné materiály pre odberateľov zemného plynu.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 4 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!