Upozornenie hasičov k zimnému vykurovaciemu obdobiu
Streda, 23 November 2016 21:13
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
Ďalšie informácie...
 
Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2016 - upozornenie
Štvrtok, 17 Marec 2016 19:24
Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.
Ďalšie informácie...
 
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve
Piatok, 18 September 2015 10:17
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na základe poslednej novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov platnej od 1.9.2015 upovedomuje všetkých vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa v našej obci,
Ďalšie informácie...
 
Dopravná situácia
Nedeľa, 13 November 2016 20:23
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravnej situácie v okrese Žilina a Bytča zverejňujeme článok venovaný nesprávnemu spôsobu jazdy, ako tretej najčastejšej príčine dopravných nehôd. O zverejnenie článku pre širokú verejnosť nás požiadal Okresný dopravný inšpektorát v Žiline v rámci svojich preventívnych aktivít.
Ďalšie informácie...
 
Správa Národného parku Malá Fatra - upozornenie
Utorok, 07 Apríl 2015 10:25
Správa NP Malá Fatra Varín požiadala obec o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov.
Ďalšie informácie...
 
SPP - distribúcia, a.s.: Nový komunikačný kanál na podanie žiadosti o pripojenie
Štvrtok, 26 Marec 2015 10:33
Spoločnosť SPP - distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku, informuje o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.
Ďalšie informácie...
 
Povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení
Štvrtok, 12 Marec 2015 08:16
V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov, SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku, nás požiadal o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode našej obce.
Ďalšie informácie...
 
Kalendár podujatí 2015 na území MAS Terchovská dolina
Utorok, 13 Január 2015 09:41
Miestna akčná skupina (MAS) OZ "Partnerstvo pre MAS Terchvoská dolina", ktorej členom je aj naša obec, prináša informácie o kultúrno - spoločenských a športových podujatiach v roku 2015.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 3 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!