Kohézny fond - nové kompostéry v našej obci
Streda, 24 Október 2018 11:57
Združenie   obcí   Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.
Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD.
Ďalšie informácie...
 
Kompostovanie a možnosti využitia biologického odpadu zo záhrad
Pondelok, 08 Október 2018 11:08
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo pre verejnosť informačné letáky o tom,
Ďalšie informácie...
 
Upozornenie starostu obce Krasňany
Utorok, 31 Júl 2018 09:57
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky pri kultúrnych a spoločenských podujatiach na území obce Krasňany sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017,
Ďalšie informácie...
 
Zber použitého oleja z domácností
Štvrtok, 22 Marec 2018 11:20
oleje_2Naša obec sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.
Cieľom tohto  zberu je zapojiť všetkých občanov do ekologicko – recyklačného projektu s názvom „Každá kvapka sa počíta“.
Ďalšie informácie...
 
NATUR-PACK NEWS 6/2018 - recyklácia skla
Pondelok, 11 Jún 2018 09:59
NATUR-PACK pripravil s partnerským portálom ČIERNA LABUŤ reportáž na tému recyklácie skla na Slovensku.
Ďalšie informácie...
 
Vypaľovanie suchých trávnatých porastov
Pondelok, 16 Apríl 2018 11:35
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline upozorňuje na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov:
Ďalšie informácie...
 
Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2018
Utorok, 20 Marec 2018 09:37
Vážení občania,
jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.
Ďalšie informácie...
 
Trieďme odpad s NATUR-PACKom
Spoločnosť NATUR-PACK pripravila pre občanov partnerských samospráv ďalšie vzdelávacie aktivity.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 7

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!