Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Piatok, 22 Jún 2018 10:18
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
dňom 22.06.2018 od 06.00 hod..
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!