Zájazd do Poľska
Piatok, 11 Máj 2018 11:02
Z dôvodu organizačných problémov na poľskej strane je zájazd zrušený.
Náhradný termín bude včas oznámený.


Obecný úrad v Krasňanoch organizuje dňa 21. júna 2018 (štvrtok) zájazd do Poľska.
Program zájazdu:
odchod autobusu od obecného úradu: 8:00 hod.
návšteva družobnej obce Strumień
prehliadka okrasných kvetinových záhrad v Goczalkowiciach spojená s možnosťou nákupu kvetov a ďalší program

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na Obecnom úrade v Krasňanoch, tel č. 041/5692 381.

Zájazd je bezplatný.


Den_matiek_oznam

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!