Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Utorok, 15 Máj 2018 10:52
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
dňom 15.05.2018 od 06.00 hod..
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!