Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno
Štvrtok, 20 Október 2016 19:53
Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a  sanáciu skalného brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o   p l á n o v a n e j  úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.

Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 05. novembra 2016 - do 18. decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.

Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870 – 466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené dopravnými značkami.
Poznámka: Informácie o termínoch súvisiacich s úplnou uzávierkou predmetnej cesty budú poskytované výlučne len Okresným úradom Žilina ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421905 609 654)

17.októbra 2016, Mgr. Michal Lavrík, prednosta
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!