Odvolanie vyhláseného času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Pondelok, 24 August 2015 11:18
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 24.8.2015 od 12.00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 3.7.2015.

 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
kpt. Ing. Milan Konárik v.r.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!