Zisťovanie Štatistického úradu SR - štatistika rodinných účtov
Streda, 25 Február 2015 13:01
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Do zisťovania bolo vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec.
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. marca 2015 do 31. decembra 2015.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistcký úrad SR.

Dokument na stiahnutie:  Štatistické zisťovanie 2015 - informačný list zo ŠÚ SR
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!