Anglický jarný tábor Kia Spring English Camp 2015
Piatok, 30 Január 2015 07:58
Vážení rodičia,
oddelenie vzdelávania a tréningov spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. (ďalej len „KMS") v spolupráci s Nadáciou Pontis organizuje aj tento rok anglický jarný tábor Kia Spring English Camp 2015 (ďalej len „tábor"), ktorý bude realizovaný dennou formou v termíne od 16. – 20.2.2015 vo Vzdelávacom stredisku Gbeľany spoločnosti KMS.

Kritéria výberu:

  • Dieťa musí bývať v jednej z okolitých obcí pri KMS: Gbeľany, Teplička nad Váhom, Varín, Nededza, Krasňany, Mojš
  • Dieťa vo veku 10-15 rokov (žiak základnej školy)
  • Dieťa musí byť hodnotené v predchádzajúcom školskom roku z predmetu Anglický jazyk (doložiť kópiu vysvedčenia)
  • V prípade vyššieho počtu prihlásených detí bude hlavným kritériom výberu hodnotenie z predmetu Anglický jazyk
Dôležité informácie:
  • Denný tábor bude prebiehať v čase od 7:00 do 14:00. Počas celej doby bude pre deti zabezpečený program, ktorý zabezpečuje jazyková škola Viveus.
  • Pre deti bude zabezpečená autobusová doprava na miesto denného tábora a doprava domov
  • Stravovanie a pitný režim budú zabezpečené (desiata, obed, olovrant)
  • Dieťa bude počas trvania tábora poistené
  • Náklady na tábor sú hradené z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Prihlášky a kópie vysvedčení doručte na obecný úrad najneskôr do 06.02.2015.

Dokument na stiahnutie: Prihláška detský tábor

Prihlášky si môžete prevziať aj na Obecnom úrade Krasňany.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!