Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ obce Krasňany
Utorok, 23 December 2014 10:23
Výbor DHZ obce Krasňany pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28.12.2014 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.
Pri prezentácii sa budú vyberať finančné prostriedky za členské známky na rok 2015 vo výške 3,- €,  dôchodcovia 2,- €.
Účasť členov DHZ je potrebná.

Program:
  1. Otvorenie – privítanie členov DHZ a prizvaných hostí
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  4. Uctenie minútou ticha zomrelých členov DHZ
  5. Správa o činnosti DHZ od poslednej VČS konanej dňa 9.3.2014
  6. Správa o hospodárení DHZ za rok 2014 a správa KaRK
  7. Diskusia / Odovzdanie vyznamenania ZA VERNOSŤ v DPO
  8. Zmena členov vo výbore DHZ, v revíznej komisii
  9. Schválenie rozpočtu, plánu práce, plánu hlavných úloh a uznesenia
  10. Záver rokovania VČS DHZ
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!