Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2014/2015
Streda, 26 Február 2014 10:13
zapis_do_MSZákladná škola s materskou školou Krasňany 19 oznamuje rodičom, že podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa žiadosti do materskej školy na školský rok 2014/2015 prijímajú v termíne:


od 03.03.2014  do 21.03.2014

 


od 03.03. do 07.03. v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod.
od 10.03. do 14.03. v čase od 11:30 hod. do 13:00 hod.
od 17.03. do 21.3. v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod.,  alebo v iný telefonicky dohodnutý čas.


Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo žiadosti vyzdvihne a vyplnené odovzdá v MŠ.


Do materskej školy sa budú na základe žiadosti o prijatie dieťaťa prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti oboch zamestnaných rodičov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek tri roky k 31.8.2014.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!