Zápis detí do 1. ročníka
Štvrtok, 16 Január 2014 11:06
zapis_MRiaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19

oznamuje,
že zápis detí na plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 sa bude konať

v stredu 5. februára 2014 od 14:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch základnej školy.


Zákonný zástupca si k zápisu prinesie:
  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnený zápisný lístok
  • 12, - € na zakúpenie pracovných zošitov a prvej knihy pre prváka.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje v zmysle § 20 ods. 4 školského zákona:
  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko deiťaťa
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Želáme deťom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do prvého ročníka základnej školy.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!