Novoročné prianie
Štvrtok, 02 Január 2014 11:43
V roku 2014 Vám, milí spoluobčania, želám veľa síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie a pohodu a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Vinšujem Vám všetko šťastie v deň roku nového,
nech Vás Pán Boh ochraňuje od všetkého smutného.
Vinšujem Vám nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť.
V novom roku všetci svorne nažívajme vospolok,
tak nám bude i v trápení požehnaný každý krok.

Vážení spoluobčania, v mene svojom, pracovníkov obecného úradu i poslancov obecného zastupiteľstva Vám prajem úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2014.

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!