Dožinky v Terchovskej doline
Utorok, 10 September 2013 08:36
Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s obcou Varín - odbor kultúry, MO Matice slovenskej Varín a Oživenými remeslami spod Strečna  Vás srdečne pozývajú na tradičný dožinkový jarmok vo Varíne, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. septembra 2013 na námestí sv. Floriána.
Dožinkový sprievod, slávnostné odovzdávanie žatevných vencov a kytíc hospodárom, posvätenie úrody a poďakovanie za úrodu - to všetko môžete vidieť na podujatí DOŽINKY v Terchovskej doline. Pripravený je  bohatý  kultúrny program, vystúpia folklórny a spevácky súbor zo Strečna
a jednotlivci zo ZŠ vo Varíne. Ľudoví remeselníci vám predvedú ukážky tradičných remesiel: zvonkárstvo, tkáčstvo, medovnikárstvo, košíkárstvo  a rôzne iné, ďalej to bude ukážka výroby syra, mlátenie cepmi a mútenie mlieka.

MAS_dozinky_mala


 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!