Hlasovanie o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2013
Štvrtok, 13 Jún 2013 10:52
OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" sa zapojilo do 3. ročníka súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS", ktorú vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. Fotografie za našu MAS sme zaslali do všetkých súťažných kategórii. Podmienky súťaže a hlasovanie nájdete na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48.
Hlasovanie bude trvať do 30. júna 2013. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2013.

Súťažné fotografie:
1. Naša príroda / Jar prišla pod Rosutec - Ing. Miroslav Sabo
1

2. Naši ľudia / Zranený orol v Záchrannej stanici v Zázrivej - Bc. Jozef Jurík

2

3. Naše tradície / Hájov - volanie na prievozníka - Bc. Jozef Jurík

3

4. Naša budúcnosť / Poď moja kravička - Bc. Jozef Jurík

4

5. Naše „naj" / Noc na Starhrade - Bc. Jozef Jurík
5

6. Život v našej MAS / Na bicykloch po zázrivských lazoch - Bc. Jozef Jurík
6

 

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!