Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Krasňany
Streda, 16 Január 2013 10:15
zapis_deti_do_zsPozor zmena termínu zápisu z dôvodu chrípkovej epidémie! Pôvodný termín bol 06.02.2013.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krasňany 19 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v stredu 13. februára 2013 v budove základnej školy od 14:00 do 18:00 hod.

Zapisovať sa budú deti, ktoré do 31.08.2013 dovŕšia vek 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zápisu sa zúčastní dieťa so zákonným zástupcom.

Zákonný zástupca k zápisu prinesie:
  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnený zápisný lístok
  • poplatok na nákup pracovných zošitov a prvej knihy  13,- Eur.

V súlade so školským zákonom je zákonný zástupca povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa


 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!