Výberové konanie na pozíciu učiteľka MŠ Krasňany
Utorok, 18 Jún 2019 12:24
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
Výberové konanie na pozíciu učiteľka MŠ

Základná škola s materskou školou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest v materskej škole.


Pracovná pozícia: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/

Prepokladaný termín nástupu: 26.08.2019

Miesto výkonu práce:  Materská škola Krasňany

Charakteristika pracovného miesta: výchovno – vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
Kritéria a požiadavky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.
Osobnostné predpoklady
  • kladný vzťah k deťom,
  • flexibilita, kreatívnosť,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou do 2.7.2019 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebne uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!