Zber objemného odpadu
Štvrtok, 25 Apríl 2019 06:54
V sobotu 11. mája 2019 od 7:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.

Objemný odpad nemusíte nikam nosiť, stačí ho vyložiť pred oplotenia rodinných domov.

Nadrozmerný alebo objemný odpad je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.
Zbierajú sa koberce, podlahoviny, nábytok, matrace, okná a dvere bez skla, detské kočíky, toalety a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu, zmesový komunálny odpad !!!


objedmn_odpad_05_2019
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!