Oznam spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina
Utorok, 05 Február 2019 13:10
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK,a.s.) oznamuje svojím odberateľom, že vplyvom nedávnych mrazov mohlo dôjsť  k poškodeniu vodomerov a s tým spojený únik vody.
SEVAK, a.s. si dovoľuje požiadať svojich odberateľov, aby si skontrolovali stav priestorov, kde majú vodomer umiestnený a v prípade zistenia úniku vody o tom bezodkladne informovali dispečing SEVAK, a.s.,  na tel. č. +421417071729.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!